NIBE VEDEX 1000

Vedpanna med självdrag för hög effektivitet.

 

Rek ca-pris: 25.000 kr
(inkl moms)

Bild:Vedpannor/Produktsortiment/NIBE VEDEX 1000

NIBE VEDEX 1000 är en villapanna för ved; maxlängd 0,35 m. Pannan har hög verkningsgrad och bygger på en eldningsprocess som arbetar med självdragsfunktion.

Ett direktspjäll underlättar vid upptändning, igångkörning och vedinlägg. Slutförbränning sker i en speciellt utformad brännkammare i pannans undre brännkammare. Enkel rengöring som sker från pannans topp.

NIBE VEDEX 1000 uppfyller Boverkets utsläppskrav vid eldning mot ackumulator. Välj lämpligen en ackumulatorvolym på 750 – 1500 liter.

Kan kompletteras med laddnings- och urladdningsautomatik. Med en tillsats kan VEDEX 1000 konverteras till pelletseldning.

Bild:Vedpannor/Produktsortiment/NIBE VEDEX 1000

Se alla tekniska data i produktbladet som hittas under fliken Ladda hem dokument.

 

Höjd (tillkommer 15-40 mm för ställbara fötter) 1015 mm
Bredd 450 mm
Djup 830 mm
Eldstad, bredd x djup 300 x 415 mm
Påfyllningslucka, bredd x höjd 300 x 250 mm
Nettovikt 230 kg
Max tillgänglig effekt, veddrift 25 kW
Medeleffekt vid vedeldning 18 kW

 

 

Material Area Minsta höjd
Stålrör Ø 130 mm 6,0 m
Stålrör Ø 150 mm 5,0 m
Tegel 140 x 140 mm 6,5 m

Olika höjder på skorstenen krävs beroende på dess utförande. Dessutom kan ett antal yttre faktorer, exempelvis vind och terrängförhållanden, närliggande byggnader med mera, påverka skorstenens dragförhållande.

Minsta skorstensdrag för tillfredsställande vedeldningsfunktion är 20 Pa. Är draget mindre än 15 Pa bör rökgasfläkt installeras.

Vid pelletseldning skall det vara undertryck i eldstaden vid drift. Detta för att förhindra att rökgaser tränger ut i pannrummet.

Produktblad

VEDEX 1000

Produktblad

Gäller från 2012-09-06 till 2020-01-01

pdf PDF: 639194-3.pdf

Konsumentbroschyr

VEDEX 3300, VEDEX 1000, ALPHA COMBI, PELLUX 100, PELLUX 200, PB 10, PB 20, VVM 310, VVM 320, VVM 500, EVC 13, EVC 240

Konsumentbroschyr

Gäller från 2014-07-02 till 2020-01-01

pdf PDF: 639115-10.pdf

VEDEX 1000, VEDEX 3300, PB 10, VVM 300, EVP 270, PELLUX 200, PB 20, EVP 510, EVP 510, EVC 13, EVC 240, ALPHA COMBI

Konsumentbroschyr

Gäller från 2011-03-31 till 2020-01-01

pdf PDF: 639115-9.pdf

Konsumentinformation

VEDEX 1000, VEDEX 3300, PB 10, ALPHA COMBI, PELLUX

Konsumentinformation

Gäller från 2007-11-29 till 2020-01-01

pdf PDF: KIFSEBiobrnsle0732-2.pdf

Miljöcertifikat, SP

VEDEX 1000

Miljöcertifikat, SP

Gäller från 2007-03-14 till 2020-01-01

pdf PDF: P600759A.pdf

Monterings- och skötselanvisning

VEDEX 1000

Monterings- och skötselanvisning

Gäller från 2012-09-07 till 2020-01-01

pdf PDF: 031020-7.pdf

Monteringsanvisning

VEDEX 1000 Pelletseldning i VEDEX 1000

Monteringsanvisning

Gäller från 2011-11-23 till 2020-01-01

pdf PDF: 431280-1.pdf

VEDEX 1000 Dockning mot flera tankar med termisk laddstyrning och nivåkärl/LADDPAKET VEDEX 1000/3300

Monteringsanvisning

Gäller från 2013-04-25 till 2020-01-01

pdf PDF: 711427-3.pdf

Tillverkarförsäkran

VEDEX 1000

Tillverkarförsäkran

Gäller från 2009-05-13 till 2020-01-01

pdf PDF: 0512-1.pdf

Tillbehör